Jean-Philippe Collard-Neven
Klassiek en jazzpianist, componist, improvisator
 
 
 
solo
 
 
 
 
compositions
     
         
Between the lines


Etoile filante n°4


Between the lines


Dust's hopeAcheter en import du Japon

ou bien en Belgique :

Mark Sound
Potaardestraat 4 1950 Kraainem
02/731 63 62
marksound@skynet.be

Mark Sound
Wolstraat 6 2000 Antwerpen
+32 (0)3 233 64 03
antwerpen@marksound.bgc.be

Mark Sound - Musique Loisirs
32 rue des Carmes 5000 Namur
+32 (0)81 22 49 59
musiqueloisirs@skynet.be

Ut Pictura Musica (au Sablon)
Rue Bodenbroek, 8 1000 Bruxelles - Belgique.
+32 (0)2 256 77 32.
utpicturamusica@fugalibera.com


Il est également disponible sur internet ou sur Itunes,
et bien sûr dans tous les bons magasins de disques au Japon...

Prochainement une distribution dans toute l'Europe.


 
Between the lines
Between the lines Sinds bijna 15 jaar stapelen zich in mijn lades flarden melodieën op, half afgewerkte stukken, enkele akkoorden, haastig op papier gezet. Er moest iemand van de andere kant van de wereld komen (voor België is Japan de andere kant van de wereld) met het voorstel om ginds een CD te maken om me ertoe te brengen eindelijk die brokken muziek te verzamelen en er een vorm, een gezicht aan te geven. Als die muziek in mijn lades bleef, was het misschien omdat ik hier in België niet goed wist in welk hokje ze onder te brengen. Geen jazz, niet wat men noemt hedendaagse muziek, geen pop, geen kleinkunst. Misschien een beetje van dat alles, misschien iets anders. Het leek me dat die vragen zich zouden oplossen als ik een CD uitgaf zo ver van hier en dat het zou volstaan om te zeggen dat het eenvoudig muziek is, mijn muziek. Of juister, zeker is het muziek die het meest natuurlijk bij me opkomt. Met het gevaar om in clichés te vervallen, het is precies die muziek die bij me opkomt als ik over straat wandel, achter het stuur zit en nergens aan denk, muziek die daar zomaar is, ongevraagd. Het is zo onweerstaanbaar omdat het me terugvoert naar mijn jeugdjaren en zelfs mijn kindertijd toen ik het geluk had dat er voortdurend muziek door mij heenging, die mij bewoonde, die in mij spookte en mij zonder ophouden bezocht. Ik wist toen nog niet dat het zo bijzonder was om op die manier te leven in een wereld van klanken, ik dacht dat het nu eenmaal zo ging. Later tracht de volwassenheid ons ervan te overtuigen dat de realiteit een stuk ernstiger is. Vandaag is deze muziek een verzet geworden tegen de alledaagsheid van de wereld. Daarom is dit album misschien wel het meest persoonlijke dat ik tot stand gebracht heb. Omdat het het dichtst benadert wat voor mij natuurlijk is. Het put uit de bron van mijn oudste emoties, de meest mysterieuze en onbewuste. Al is het onder een zekere druk opgenomen, toch gaat er rust uit van die muziek. Zoals het heimwee naar een vervlogen wereld, waar de muziek ons van tijd tot tijd toegang toe verleent, een poort naar een 'elders', dat ons steeds ontglipt, muziek die verlokt om achter de schijn van de wereld iets te zien dat onze ogen-van- volwassenen niet meer kunnen onderscheiden, om tussen de lijnen te lezen wat niet gezegd wordt maar wat we wel kunnen waarnemen indien we in staat zijn haar te horen. Tussen de lijnen ...
       
       
FLeeting music


Impro 1 (extrait)


Impro 3 (extrait)


Impro 4 (extrait)


Impro 5 (extrait)


Impro 6 (extrait)


Impro 7 (extrait)KOPEN
    Zeven vluchtige composities voor piano. Herinnering en improvisatie. Een paradox vol geheimen. De improvisatie neemt een vlucht en de partituur blijft achter. Dit geeft iets dat onttrokken is aan de loop van de tijd, het zou ter nauwer nood een spoor laten ware het niet in de herinnering van enkele luisteraars.

"Leve, leve, muito leve,

Um vento muito leve passa,

E vai-se, sempre muito leve.

E eu não sei o que penso

Nem procuro sabê-lo."


"Licht, licht, heel licht,
Een heel lichte wind gaat voorbij,
Weg is hij, nog steeds heel licht.
Ik weet niet wat ik denk
En ik hoef het niet te weten"

Alberto Cairo (Fernando Pessoa)
       
       
Incidental Music

Molly au château (extrait)


STIB (extrait)


Gallilée (extrait)


L'épouvantable petite princesse (extrait)


L'or bleu (extrait)


KOPEN
   
Incidental Music

33 Korte muzikale stukken, afkomstig van theater of documentaires vinden hier een nieuw leven, los van hun oorspronkelijke context. Zij nodigen onze verbeelding uit om een nieuw verhaal te bedenken voor hen. Muziek voor een film die er niet is. "Wanneer Jean-Philippe Collard-Neven tegenover de planken van een theater staat, componeert zijn blik. Mentaal begint hij zijn muziek te schrijven, zijn blik starend naar het licht en hij luistert naar u. Hem vertellen wat u verlangt aan klanken en muziek is een oefening van de geest, die hij leidt zonder dat u er zich bewust van was, zo fijn luistert hij. Hij neemt het theatrale gebaar op, onderzoekt het, ontrafelt het, dringt naar binnen -noodzakelijk. Zoals een dier dat een plaats zoekt voor zijn nest wordt hij bewogen door het instinct van een innerlijk bouwwerk. Wanneer hij geluisterd heeft, glimlacht hij, mysterieus, dankt met verfijnde nadrukkelijkheid en verdwijnt. Wanneer hij terugkeert, geschiedt het wonder. Ik heb het geluk gehad hem zo te zien terugkeren ... Hij zette zich aan de piano en speelde wat hij gecomponeerd had. Ik ervoer meteen de indruk van het samengaan van theatraal gebeuren en compositie. Tot stand brengen van de betekenis. Alsof zijn partituur er altijd geweest was, onhoorbaar, verweven met die van het toneel. In gesprek. Nu hij zijn handen op het klavier legde, zijn vingers erover gleden, leek het mij of ik dat niet voor het eerst hoorde. Alsof hij een partituur had voortgebracht die door de stilte bevrucht was. Hij vond de maat van het spel opnieuw uit, zijn polsslag, zijn stem, de indrukwekkende adem van een tweede leven". Pietro Pizzuti

SUB ROSA (sr276)
       
       
Regency's nights

Merci (Collard-Neven)


KOPEN

    Stel je de grote concertzaal voor van het Koninlijk Conservatorium van Brussel. Het is nacht. De trams van de Regentschapsstraat rijden even niet meer, genoeg voor een kort dutje, juist de tijd om het Justitiepaleis te verbinden met het Koninklijk Paleis. Op de scène, aan de voet van de vermoeide Cavaillé-Coll ziet men een eik; aan zijn takken een Vuillaume contrabas met een buitengewoon patina. Zij en hij hebben zojuist Chet Baker begeleid bij zijn mooiste opnames, al dertig jaar in het vak: de jazz in persoon. Maar er is ook een pianist, achter een grote zwarte Steinway. Hij is jonger, hij behoort niet onmiddellijk tot de familie. Het zijn eerder festivals van hedendaagse muziek die hem vragen een onspeelbare sonate te spelen of een nieuw werk te creëren. Toch is deze ontmoeting niet het gevolg van het toeval of het toeval doet zijn werk goed. Zij hebben elkaar al een hele tijd geleden gevonden in een zelfde liefde voor de klank, voorrang aan de verbeelding, zin voor dialoog. En de muziek ontstaat. Van de Clan des Siciliens tot Chico Buarque of de kruising van beide: vruchten die naar het hoofd stijgen. Composities die uit het hart komen en de geest bereiken doorheen het hout, de snaren, de handen. En welke handen. Het zijn de Nuits de la Régence. Geen jazz, geen klassiek. Als de term ‘ontmoeting’ ooit een muzikale betekenis had, dan in deze nachten.


Jean-Louis Rassinfosse, contrebasse 

Jean-Philippe Collard-Neven, piano

FUGA LIBERA (FUG602)
       
       
Second move

Entre nous (Collard-Neven)


KOPEN

    Wanneer hun eerste CD uitkomt (FUG602, Regency’s Nights), zijn Jean-Louis Rassinfosse en Jean-Philippe Collard-Neven geen onbekenden, de een in de sfeer van de jazz, de ander in die van de hedendaagse muziek. Maar hoe zou dit Objet Sonore Non Identifié (niet geïdentificeerde geluidvoorbrengende voorwerp) overkomen? In feite bereikt de kamer jazz zoals die wordt voorgesteld door één van de boeiendste contrabassisten van zijn generatie en één van de meest gevoelige pianisten van de muzikale scène, haar hoogtepunt. Want de partner van Chet Baker en de ontginner van de hedendaagse muziek vormen een duo in verstandhouding, warmte en aandacht voor de klank, dat ongekunsteld zijn emoties overbrengt. Vandaar de zeer lovende kritieken en de prijzen die de CD bij zijn verschijnen overspoelen zowel in de klassieke pers als die van de jazz. De mikro’s van de magische Jarek Frankowski neemt hen met een haast jaloerse toewijding ook in dit tweede luik op, dat een uitgezuiverd universum van de klank ontdekt, in tederheid en het geluk van een uitgewisselde verwondering of ze nu te gast zijn bij Michel Legrand, Johannes Brahms of Antonio Carlos Jobim.

Jean-Louis Rassinfosse, contrebasse 

Jean-Philippe Collard-Neven, piano

FUGA LIBERA (FUG605)
       
       
Braining storm


Ame à vagues (extrait) J-Ph. Collard-Neven


Passeur d'étoiles (extrait) J-Ph. Collard-Neven


Don't say it's impossible (extrait) F. Alleman


Chaconne (extrait) J-Ph. Collard-NevenKOPEN
    Quartet sans leader
Tussen klassieke (ver)vorming, kamerjazz, tribale ritmes en harmonieën , die slingeren tussen Scriabin en Pat Metheny beginnen de chaconnes op een eigenaardige manier te lijken op jazz balladen. De tellurische en altijd zangerige bassen van Rassinfosse, Alleman met zijn zielenlied dat je midden in het hart treft, het gracieuze spel en de verfijnde aanslag van Collard-Neven, de charismatische energie van de zon van Desandre-Navarre doen ons reizen, meegesleept door originele composities in een wereld van clair-obscur belichting, melodische tederheid, blije weemoed en jubelende uitbarstingen.

Jean-Louis Rassinfosse, contrabas
Jean-Philippe Collard-Neven, piano / Rhodes Fender/ Collardophone
Fabrice Alleman, saxofoon / klarinet
Xavier Desandre-Navarre, slagwerk
       
       
Ferrari

Rencontres Fortuites


01 Rencontres fortuites 23'14
02 Tautologos III 21'19
03 Didascalies 15'07

Jean-Philippe Collard-Neven, piano Vincent Royer, viola

DVD Luc Ferrari facing his tautology: two days before the end


KOPEN
    Luc Ferrari tegenover zijn Tautologie: twee dagen voor het einde haalt Luc Ferrari een oude partituur tevoorschijn: Tautologos III, om op te nemen in de Muse en Circuit in de zomer van 2005. De 'partituur' is in feite een verzameling van 3 regels. “De eerste regel is eenvoudig: iedere muzikant kiest een cyclus die bestaat uit een klank van een bepaalde duur met een stilte die erop volgt en herhaalt dit. De tweede regel: in de opbouw van de cycli door opeenvolgende opnames kunnen de ontmoetingen de uitvoerders ertoe aanzetten om het originele motief te veranderen. Derde regel: die is er niet.” Het geheel wordt verschillende malen achter elkaar opgenomen, in verschillende lagen en met behulp van een bandmontage met de meest gekke geluiden om de massa geproduceerd geluid van het stuk te doen aanzwellen om niets. Gemakkelijker gezegd dan gedaan. De eerste laag met de eerste 21 minuten van de opname lukt wel maar voor de tweede laag hebben Luc met zijn muzikanten Jean-Philippe Collard-Neven en Vincent Royer twee dagen nodig. De derde, de kers op de taart, maken zij door met kracht een boek te sluiten en de klank te lateren wegdeemsteren; dit herhalen ze alle twee minuten en half. Een goede maand na dit experiment sterft Luc. Het was dus zijn laatste spel.


SUB ROSA (sr261à
       
       
DIdascalies 2

Face A
Didascalies 2 18'00
La générale jouée devant Brunhild le 24.10.08

Face B
Didascalies 2 19'17
La création mondiale posthume du 25.10.08

Jean-Philippe Collard-Neven / piano
Claude Berset / piano
Vincent Royer / alto
    Didascalies 2
Didascalies 2 mag niet verward worden met Didascalies, dat drie jaar geleden al uitgegeven is bij Sub Rosa. Het gaat om een andere, onuitgegeven compositie, die voor het eerst opgenomen is en uitsluitend op plaat zal verschijnen. "Op zekere dag vond ik in een map van 1993 een partituur voor twee piano's met de titel 'Terugkeren naar de beginnoot'. Ik besloot dus om er een nieuwe compositie van te maken zonder een noot te veranderen; er waren er trouwens zeer weinig. Wat me goed uitkwam. Ik heb dat dan Didascalies 2 genoemd in herinnering aan wat ik vorig jaar gemaakt heb: een stuk voor piano en altviool, dat Didascalies heette, kortweg. Didascalies kortweg bestond uit twee noten, één voor piano en dezelfde voor altviool en had een obsessioneel karakter. Zeer, zeer obessioooooneel!!! Luc Ferrari. Een tegen- eerbetoon aan Luc Ferrari. Bij zijn laatste bezoek aan Chaux-de-Fonds en Jean-Philippe Collard-Neven overhandigde Luc Ferrari ons de partituur met het uitdrukkelijke verzoek dat het werk uitgevoerd zou worden door Claude Berset, pianist van Chaux-de-Fonds en Jean-Philippe Collard-Neven, Brussels pianist. Wij konden er niet meer om heen, we moesten iets bedenken rond Luc Ferrari en dat in wereldcreatie aanbieden, niet zonder emotie want dit stuk van Luc is het laatste werk van hem dat nog niet voor het publiek gebracht is.

SUB ROSA (SRV305 vinyl LP)
   
   
 
     
Lignes

Back to the voice

Les désordres de Herr Zoebius pour quatuor à cordes
1_ Inselberg de Goundam
2_ Une matrice booléenne pour le docteur Atlan
3_ Les étranges attracteurs du professeur Baumol
4_ Chant magnétique
5_ Back to the Voice pour piano
6_ Bryce pour clarinette et quatuor à cordes
7_ Lettre Soufie : Z(1) pour alto, piano et électronique

KOPEN

     
Jean-Luc Fafchamps (°1960), pijler van het beroemde ICTUS ensemble, waarvan hij de vaste pianist is, is ook één van de merkwaardigste hedendaagse componisten, wat talrijke internationale festivals de laatste tijd bevestigd hebben (Brussel, Parijs, Vilnius, Warschau, Boedapest…). Aanvankelijk speelt de piano een belangrijke rol in zijn werken maar daarna gaat hij op ontdekking uit in niet getemperde harmonieën en polyfone klankkleuren, die hem tot allerlei soorten formaties gebracht hebben voor kamermuziek bezetting en het symfonisch orkest. Hij werkt een uitgebreide cyclus uit -les Lettres Soufies – die een manifest blijkt voor een manier van schrijven die zowel geleerd is als meeslepend en die de complexe persoonlijkheid van deze componist-virtuoos-macroeconomist-amateur van een heldere structuur in het volle licht plaatst, niet zonder een vleug humor en ironie. Eén van de Lettres soufies is reeds opgenomen bij de groep United Instruments of Lucilin (Fuga Libera FUG501). Vertolkers van het hoogste niveau vinden zich helemaal in dit magistrale werk:het Danel kwartet, de pianist Jean-Philippe Collard-Neven, de altviolist Vincent Royer en de klarinetist Jean-Michel Charlier geven ons inderdaad de kans zijn werk op een ideale manier te benaderen. Deze CD werd gerealiseerd met de steun van de Franstalige Gemeenschap van België en van de Conseil de la Musique de la Communauté Française van België.

FUGA LIBERA (FUG537)
         
     
   
Book of scenes

Chase


Prepared


Jean-Philippe Collard-Neven, piano
Vincent Royer, viola
David Shea, sampler


KOPEN
     
The Book of Scenes is a collection of pieces for Viola and Piano. Each piece is a single scene and scored on a single page and places the players and the instrument in different situations and relationships to each other and sampled recordings of themselves as well as the electronic environment the duo perform in. Thework can be played in any order and the sequence is chosen before hand by the the players. The scenes explore solo and duo playing, and musical roles inside of shifting contexts many related to visual references, films and iconic memories. This record presents Book I the first 29 pieces performed live with some scenes constructed electronically from samples and memories of other scenes. Many of the sections are visual in nature, for example where the alto player bows his instrument while the pianist places his hands on the viola neck and chooses the notes to be played followed by the alto player placing his hands inside the piano to mute the pianist notes as well as a scene where the players are blindfolded. These scenes have been replaced by electronic manipulations of the live performance. The result is a flow of relationships and scored or scripted scenes living between the orchestration of the acoustic instruments and the electronic characters they engage with.

SUB ROSA (sr224)

         
   

David Shea, classical works 2

Solo/duo pour piano, 2e mouvement


1. Chamber Symphony #2
2. Solo/Duo for Cello
3. Solo/Duo for Piano
4. 8 Scenes for Computer


Personnel:
Wilbert Aerts: Violin • Jean Phillipe Collard-Neven: Piano • Jean Paul Dessy: Conductor, Cello • Pierre Devos: Oboe • Louison Renault: Percussion • David Shea: Sampler, Computer • Sigrid Van den Bogaerde: Cello • Jean-Louis Votano: Clarinet


KOPEN

     

In the 1990s David Shea was a regular on the downtown scene working with Anthony Coleman, John Zorn, Zeena Parkins, Shelly Hirsch and many others. Since 1998 he has been living and working in Brussels collaborating with some of Belgium's finest classical musicians, and performing his exciting solo concerts. Classical Works II, his third release on Tzadik, is the definitive document of Shea's new musical direction, bold integrating sampling technology into the classical concert music tradition. The compositions here range from interactive duets for soloist and sampler to a major new piece for chamber symphony. New music from a continually fascinating musical manipulator.

TZADIK (TZ7079)

         
         
Art Zoyd

RYOJI IKEDA - Opus #1
ATAU TANAKA - DSCP
HORATIO RADULESCU - Khufu's serpent IV
DAVID SHEA - Chamber Symphony #2
JEAN-LUC FAFCHAMPS - T.
JEAN-PAUL DESSY - Fable Ineffable
KASPER T. TOEPLITZ - Biel
JEROME COMBIER - Noirs
GIOVANNI SOLLIMA - Casanova
GERARD HOURBETTE - Danses Mécaniques
JEAN-CHRISTOPHE FELDHANDLER - Elargissement de ciel
FAUSTO ROMITELLI - Flowing down the Slow
GUALTIERO DAZZI - En Bordures d'Espaces

performed by art zoyd & musiques nouvelles


KOPEN
     

Experience de vol
SUB ROSA (SR192)

AN EXPERIENCE… UNEXPECTED
At last, we are happy that this vast enterprise is finally released. basically, it was a challenge : ask to 13 composers around the world to create a piece for Ensemble Musiques Nouvelles – directed by Jean-Paul Dessy (but founded by Henri Pousseur in 1962). From europa, usa or japan, try to explore the compositional frame of today's creators and not only in the well-known 'comtemporary scene' but to push further the boundary and discover the unexpected result of some of the greatest names of the today's electronic world.

ART ZOYD & ENSEMBLE MUSIQUES NOUVELLES
For the realisation of this big project, many forces were necessary : two regions between two countries - Belgium and France - two ensembles - Musiques Nouvelles (20 musicians) and Art Zoyd (6 musicians) and their high-tech studios - and two years of work. the result is contained on a 3 CD box - 172 minutes of music - and a 40 pages booklet that explains you all.

NEW COMPOSITIONS AND UNPUBLISHED WORK
Opus #1 by RYOJI IKEDA is the first piece that he even wrote for non-electronic instruments - and paradoxally one of his most accomplished work. ATAU TANAKA 's composition is for chamber orchestra, theremin and infrared ! HORATIO RADULESCU, the founder of the Spectral technique of composition is, for sure, one of the greatest composers alive, this is his last Opus (#64). DAVID SHEA is well-known by his many collaborations with Sub Rosa and Tzadik. JEAN LUC FAFCHAMPS has just published his second complete cd on Sub Rosa a few months ago, JEAN-PAUL DESSY questions the mermaids's voices and KASPER T. TOEPLITZ organizes a Glenn Branca revival, JEROME COMBIER tries to impulse black light in music, GIOVANNI SOLLIMA mixes baroque chamber orchestra and techno rhythm, GERARD HOURBETTE continues Art Zoyd's expressionist legend, JEAN-CHRISTOPHE FELDHANDLER organizes a space in constant change, at the threhold of its widening, FAUSTO ROMITELLI opposes string quartet and a single mixer, and finally, GUALTIERO DAZZI creates a tragic cinematographic space…

13 compositions - 13 unpublished works and 13 ways to combine electronic music and classical instruments.


SUB ROSA (sr 192)

         
         
Knaifel, agnus dei

FOR FOUR INSTRUMENTALISTS A CAPPELLA (1985)
CD 1 49:12
CD 2 71:08
E nsemble Musiques Nouvelles
LOUISON RENAULT: percussion, electronics
JEAN-PHILIPPE COLLARD-NEVEN: keyboards, percussion, electronics
SERGE BERTOCCHI: saxophones, keyboards, electronics, percussion
JEAN-PAUL DESSY: double bass, percussion, keyboards, electronics

KOPEN

     

ALEXANDER KNAIFEL
AGNUS DEI
Man – somewhere at some time – happened to be on the edge of perishing.
His deathly calm, terror, and pain – his suffers surpassed any imaginable horizon.
Then Man died.
But does all the anguish he lived through disappear?
Do not the suffers of all people perishing or have perished somewhere in the past accumulate in our world?
Do not these suffers, continuously accumulating, determine some parameters of the world we live in?
Do not these accumulated suffers determine something essential in the soul of each of us?
For the world is one, and all of us – no matter how many of us there might be on Earth – are the links of
one chain.
These questions arise when we are concentrating on the text created by a child who witnessed how all her
relatives passed away one after another in besieged Leningrad.
Sergei Vakulenko, November 1987
On the Occasion of the First Performance of “Agnus Dei”
DIARY BY TANYA SAVICHEV
ZHENJA DIED Dec 28 at 12 30 o’clock in the morning 1941 / GRANNY DIED Jan 25
3 h in the afternoon 1942 / LJOKA DIED March 17 at 5 o’clock in the mor. 1942 /
UNCLE VASJA DIED at Apr 13 2 h night 1942 / UNCLE LJOSHA [DIED] May 10 at 4 h
in the afternoon 1942 / MAMA [DIED] at May 13 [at] 7.30 o’clock in the morning 1942
/ THE SAVICHEVS DIED / DIED ALL / LEFT ONE TANYA

AGNUS DEI, QUI TOLLIS PECCATA MUNDI,
DONA EIS REQUIEM SEMPITERNAM,
MISERERE NOBIS,
DONA NOBIS PACEM …

EXTRACTS FROM COMPOSER’S NOTES
… to discern the extraordinary in the ordinary…
… can this problem be the subject of art, anyway?…
… “Agnus Dei” may have been created as repentance for my nonexistent fault of being born outside Leningrad…
… inability to physically pronounce this verbal text…
… the Saviour’s descent into Hell…
… through the prism of the irrevocable and eternal beauty of the created world…
… endlessness and oneness in the manifistations of the Sound-Word mystery…
… the whole score consists of the touchings – renewing all the time, the “unique” soundings of the air…
… approaching the fullness of the Life – Moment – Vertical, Time-dissolving…
… and only quite recently have I learnt that during the first winter of the siege my grandpa Joseph Knaifel
shared in the unprecedented sacrifice of the hundreds of thousands of Leningrad citizens through his
death by starvation on January 15, 1942…

Megadisc (Ref. 7808-07)

         
         
Miniatures, 40 ans Musiques Nouvelles

01. Michel Fourgon: Frondaisons
02. Renaud De Putter: Lunna II
03. Denis Bosse: Lettre à Pierre Bartholomée
04. Jean-Marie Rens: Vibrations 3
05. Benoît Mernier: Fater Images
06. Hao-Fu Zhang: La terre jaune
07. Jean-Paul Dessy: Miniphony
08. Denis Pousseur: Etude Minuscule
09. Victor Kissine: Etude Automnale
10. Claude Ledoux: Punch

KOPEN
     
Op 6 december 2002, viert Musiques Nouvelles zijn 40 ste verjaardag in Brussel, in de studios van het oude NIR (Flagey - Brussel), op dezelfde plaats waar deze groep, creatief centrum voor hedendaagse muziek, officiëel ontstond. Deze lange avond biedt de gelegenheid om historische of recente werken te beluisteren van pioniers van de compositie in de Franstalige Gemeenschap van Belgiê. (Pierre Bartholomée en Henri Pousseur, stichters van Musique Nouvelle, waarbij ook Philippe Boesmans betrokken was) . Er worden tien miniaturen gecreëerd, ontsproten aan de verbeelding van tien belangrijke componisten van de Franstalige Gemeenschap van België: Denis Bosse, Renaud De Putter, Jean-Paul Dessy, Michel Fourgon, Victor Kissine, Claude Ledoux, Benoît Mernier, Denis Pousseur, Jean-Marie Rens, Hao-Fu Zhang. Deze werelden van klank, vertolkt door het Ensemble Musiques Nouvelles onder leiding van Pierre Bartholomée, is nu voor u beschikbaar zonder aanpassingen in de kracht van hun scheppende vertolking , in dialoog met het publiek. Bij wijze van epiloog bij dit veelzijdige album en als ouverture voor mogelijk volgende, hebben wij aan Todor Todoroff voorgesteld om a posteriori zijn elektronische miniatuur toe te voegen, die vertrekt van elementen van zijn interactieve installatie Mobiles Forces, die ook op deze avond voorgesteld werd. Wij kennen de muzikale aforismen van Anton Webern bij het begin van de 20ste eeuw, in feite dichter bij onze 21ste eeuw, die met zijn voortdurende zappen de zin van de haïku verloren is; wij kennen de elektro-akoestische miniaturen maar ook die tussen pop, rock, punk en free van Robert Fripp, Michael Nyman en zovele anderen die zich verzetten tegen de commerciële maaksels, bijeen gebracht door Morgan Fischer in de album "Miniatures" in het begin van de jaren 80 waar het "Commercial album" (Commerciëel Album) van de Residents, kwajongens, een tegenhanger van vormen of nog, in de jaren 90, de energetische ontladingen van John Zorn en zijn band. Maar blijkbaar stond de klassieke, hedendaagse muziek van toen niet of nauwelijks open voor de fijnzinnige genoegens van de klankmetonymie. Vanuit deze overweging en omdat zij een kaleidoskoop willen laten horen van talenten uit de brede waaier van componisten die werkzaam zijn in de Gemeenschap Wallonië-Brussel komt Musiques Nouvelles op het denkbeeld om deze miniaturen te bestellen bij hun auteurs. Deze stukken, zuinig in duur en vrijgevig in uitdrukking, bedoeling, en ingewikkelde eigenheid, ‘op maat gemaakt’ door componisten met verschillende gevoeligheid en inspriratie, zijn even zoveel kosmogonieën van het detail en onuitsprekelijke gedichten. Sometimes less is more!SUBA ROSA (sr226)
         
         
Mernier

Jean-Michel Charlier clarinette
QUATUOR DANEL
Ensemble Musiques Nouvelles
Fabian Panisello direction
ICTUS
Georges-Elie Octors direction
Orchestre Philharmonique de Radio-France
Michaël Schonwandt direction

KOPEN

     
Benoît Mernier staat sinds enkele jaren op het voorplan waar het hedendaagse muzikale creatie betreft. En terecht. Hij verbindt de kundigheid van de ambacht-alchemist van klanken met oprechtheid en blijvende inspiratie. Men kan zijn kwaliteiten ontdekken op een CD die opgenomen werd in de Sint-Michielskathedraal van Brussel (Cyprès CYP4612), gewijd aan zijn Missa Christi Regis Gentium (Mis van Christus, Koning der Volken) voor koor en orgel en aan zijn Inventions pour orgue (Inventies voor orgel). Zijn talent komt schitterend naar voor in de weg die zijn pure muziek heeft afgelegd in de loop van zes bruisende jaren (1995-2000). Dank zij de hoogstaande vertolking is deze CD een beslissende vooruitgang in de erkenning van zijn buitengewone begaafdheid.

Cyprès (REF: CYP4613)
         
         
Lévinas

Quatuor A Cordes N 1
1.  Oscillations
2. deuxième Mouvement
3. Réitération/Modification
4. Deuxième Réitération/Boogie Woogie
5. Les Lettres Enlacées Il : Fragment D'Une Lettre
6. Froissements D'Ailes, Pour Flûte Solo
7. Arsis Et Thésis, ou La Chanson Du Souffle, Pour Flûte Solo
8. Les "Aragons" : A : Les Yeux D'Elsa
9. Les "Aragons" : B : Le Pont De C
10. Les "Aragons" : C : Elsa Valse

KOPEN

     

Michael Levinas, Musique de Chambre (Kamermuziek), Una Corda /Universal, 2000

Dit album, een aanwinst voor de Collection Accord Una Corda, is hoofdzakelijk gewijd aan de werken van Michaël Levinas ter gelegenheid van zijn verblijf in België met het Ensemble Musiques Nouvelles. De werken die in deze opname voorgesteld worden, komen voort uit een verlangen naar verandering. In de eerste werken is de compositie gericht op een stellingname tegenover een repertorium van het verleden (Arsis et Thésis, Froissement d’ailes – Gekwetste Vleugels), terwijl ze de laatste jaren een lijn volgt van groeiende abstractie in de manier van schrijven, slechts beperkt door de instrumentaal-vokale ruimte (Les « Aragons ») en gewijd aan de frontale beluistering van instrumenten die bij uitstek het publiek boeien: de strijkers. (Quatuor à cordes n01- Strijkkwartet n° 1; Les Lettres enlacées II - De verstrengelde Brieven II).

         
         
Vénus au cirque royal

1. Royalsucker
2. White Star Line
3. In A Long Moan
4. Ballroom
5. Monster
6. Perfect Lover
7. Mingle With The Night
8. I Am The Ocean


KOPEN
     
Twee jaar na het eponieme Welcome To The Modern Dance Hall zijn zanger-guitarist Mark Huygens en zijn band van musici- avonturiers erin geslaagd om op alle wegen hier en elders hun kleine museum neer te zetten van hybride klanken, mengsel van rock, pop, jazz en funk. Vastbesloten om het omgeploegde veld achter zich te laten van hun Belgische confraters (Deus, Zita Swoon, Soulwax…) rond Captain Beefheart en Tom Waits, werpt de groep zich zonder vangnetten in de armen van een symfonisch orkest onder leiding van Jean-Claude Dessy.

Op 26 september 2000, stelt Venus aan Renaud Lhoest voor om acht van hun liederen opnieuw te interpreteren en ze dan te spelen met de 22 muzikanten van het Ensemble Musiques Nouvelles ter gelegenheid van een uniek spektakel in het Koninklijk Circus in Brussel. Onder de titel ‘ The Man Who Was Already Dead’, geven de vier leden van Venus, altijd experimenterend en gewend aan dat soort parallelle prestaties (sommige bevoorrechten herinneren zich het stuk ‘Kiss From The Ghost’ in 1998 opgevoerd in de Hallen van Scherbeeke) een gedurfde voorstelling, die het midden houdt tussen muzikaal sprookje en theater, gekleurd door violen, cello’s, klarinetten, trombones en tuba’s. Deze live opvoering verzegelt de ontmoeting tussen Purcell en de melodieën vol emoties van Venus, een elektronische groep zonder belgomania. --Sabrina Silamo